Kapliczka brogowa.

Kapliczki brogowe kształtem przypominają brogi gospodarskie.

Cztery słupy ustawione na planie kwadratu podtrzymują dach o czterech połaciach w kształcie jednakowej wielkości trójkątów. Wewnątrz kapliczki na pomoście lub postumencie stoi figura świętej osoby.
Kapliczki brogowe niegdyś popularne w całym kraju obecnie spotyka się bardzo rzadko.

6000. Kapliczka brogowa. 
6027. Kapliczka brogowa. 
6031. Kapliczka brogowa. 
6046. Kapliczka brogowa.