Animacje

Movie Maker – Animacje.

Windows Movie Maker jest wyposażony w dużą ilość przejść, którymi możemy urozmaicić naszą diaporamę. Sugerujemy aby nie nadużywać tych możliwości.
Aby zainteresować widza naszymi fotografiami a nie efektami specjalnymi, sugerujemy wybór prostych opcji.
Naszym ulubionym efektem jest Płynne prechodzenie.
Do klatek z tekstem często stosujemy Rozmazanie przez czerń.

Animacje tekstu.

  • Klikamy na zakładkę Animacje.
  • Klikamy na klatkę z tytułem.
  • Idzemy do sekcji Przejścia.
  • Wybieramy Rozmazanie przez czerń.
  • Wybieramy Czas wyświetlania: 1 sekunda.

Animacje zdjęć.

  • Klikamy na zakładkę Animacje.
  • Klikamy na klatkę z tytułem.
  • Idzemy do sekcji Przejścia.
  • Wybieramy Płynne przechodzenie.
  • Wybieramy Czas wyświetlania: 1 sekunda.