Dodawanie zdjęć

Movie Maker – Dodawanie zdjęć

Dodajemy zdjęcia.

Zdjęcia mamy skompletowane i umieszczone w jednym folderze. Teraz dodamy je do naszego projektu diaporamy.
1. Kopiujemy pliki zdjęciowe do folderu diaporamy.
2. Dodajemy zdjęcia do diaporamy.
  • Klikamy na zakładkę: Strona głowna a następnie ikonkę Dodaj wideo i zdjęcia.
  • Możemy również kliknąć na ikonkę znajdującą się w centrum ekranu.
  • Otworzy się okno systemowe, w którym wyszukamy folder Diaporama-2019.
3. Wybieramy zdjęcia do dodania.
  • Poszczególne zdjęcia zaznaczamy, przytrzymując klawisz Ctrl lub Shift i klikając na miniatury plików.
  • Po dokonaniu wyboru klikamy Otwórz.
4. Zdjęcia dodane.
Zdjęcia zostały dodane (wczytane), klikamy ikonkę dysku aby zapisać project.
5. Zamykamy aplikację.
Teraz możemy zamknąć Movie Maker. Powrócimy do niego za chwilę.
Dlaczego zamykamy? Głownie po to aby się upewnić że wszysto co zrobiliśmy do tej pory zostało prawidłowo zapisane. Jężeli nie, program da nam znać. Ponowne otwarcie równiez potwierdzi, że wszysto działa prawidłowo.

Następne kroki

Zdjęcia dodane, projekt zapisany. Następnie parę uwag na temat jak Movie Maker zachowuje informacje o plikach zdjęciowych.