Narzędzia muzyki – opcje

Movie Maker Narzędzia muzyki – opcje

Muzyka wstawiona do projektu jest widoczna jako osobna ścieżka z zielonym tłem. Automatycznie pojawia się też karta Narzędzia muzyki. Jeśli aktywna jest akurat inna karta, dwukrotne kliknięcie ścieżki dźwiękowej wywoła kartę z narzędziami do opracowania pliku muzycznego.

Opracowanie pliku muzycznego

Dodanie ścieżki dziękowej to zazwyczaj tylko pierszy krok w przygotowaniu podkładu muzycznego. Wszystkie ustawienia niezbędne do pracy nad stroną muzyczną naszej prezentacji znajdziemy w zakładce Narzędzia muzyki > Opcje.

Czas rozpoczęcia i trwania muzyki

Jeśli plik muzyczny jest dłuższy niż łączny czas trwania diaporamy, jest obcinany w miejscu jej zakończenia. Jeśli jest krótszy, trwa do końca, a w miejscu zakończenia możemy wstawić kolejny plik muzyczny, korzystając z polecenia Dodaj muzykę w bieżącym punkcie.
  • Czas rozpoczęcia.
  • Punkt początkowy.
  • Punkt końcowy.
Czas rozpoczęcia
Nowy plik dźwiękowy jest ustawiany na początku diaporamy. Aby zmienić punkt startowy przesuwamy myszą zieloną ścieżkę dźwiękową lub edytujemy dane w polu Czas rozpoczęcia.
Punkt początkowy
  • Wstawiamy kursor w pole Punkt początkowy.
  • Strzałkami w górę lub w dół zmieniamy punkt rozpoczęcia odtwarzania pliku dźwiękowego.
Czas rozpoczęcia i Punkt początkowy oznacza co innego. Pierwsza opcja ustala w którym miejscu diaporamy możemy zacząć odtwarzać początek pliku muzycznego. Druga pozwala na rozpoczęcie muzyki od dowolnego fragmentu, nie koniecznie od początku.
Punkt końcowy
Nawet jeżeli plik muzyczny trwa tak długo jak diaporama, nie musimy go odtwarzać w całości. Punkt końcowy pozwala nam przerwać odtwarzanie w każdym momencie.
Wszystkie te opcje możemy wykorzystaś lub pozostawić ich wartości bez zmian.

Głośność muzyki

Gdy nakładamy dźwięk na materiał wizualny, możemy regulować głośność odtwarzania.
  • Klikamy ikonkę Głośność muzyki.
  • Przesuwamy suwak głośności w lewo lub w prawo, zależnie od potrzeby.
Możemy zresztą nadawać różną głośność rozmaitym fragmentom pliku dźwiękowego, o ile podzielimy go na fragmenty.

Wzmacnianie i zanikanie dźwięku

Gdy muzyka jest dłuższa niż nasza diaporama, jej odtwarzanie jest kończone gwałtownie razem z ostatnim slajdem. Aby złagodzić efekt urwania się melodii dysponujemy narzędziem, które pozwala wyciszyć jej zakończenie.
Zanikanie
Aby wprowadzić efekt zanikania, rozwijamy menu Zanikanie i wybieramy jedną z wartości – brak, wolno, średnio lub szybko.
Zależnie od wybranej opcji koniec utworu będzie wygaszany wolniej lub szybciej.
Wzmacnianie
Do dyspozycji masz również efekt wzmacniania, który działa analogicznie, ale w odwrotnym kierunku – dźwięk jest stopniowo wzmacniany, w wybranym tempie, gdy się rozpoczyna.
Aby wprowadzić efekt wzmacniania, rozwijamy menu Wzmacnianie i wybieramy jedną z wartości – brak, wolno, średnio lub szybko.
Zależnie od wybranej opcji początek muzyki będzie wzmacniany wolniej lub szybciej.