Napisy

Movie Maker – Napisy.

Sekcja napisów posiada dużą ilość opcji z którymi warto się zapoznać.
Podstawowe kroki przy tworzeniu napisów to:
  • Dodawanie napisów.
  • Formatowanie napisów.

Dodawanie napisów.

Wszystkie przyciski tekstu znajdują się w zakładce Strona główna w sekcji Dodawanie.
  • Tytuł
  • Podpis
  • Napisy
Text możemy dodać:
  • Na początku prezentacji.
  • Na końcu prezentacji.
  • Pomiędzy zdjęciami.
  • Nałożyć na wybrane zdjęcia.

Formatowanie napisów.

Formatujemy krój, kolor i wielkość czcionki. Dodajemy animacje tekstu.
Jeśli chcemy zmienić kolor tła, w menu klikamy na Kolor tła a następnie na miniaturę wybranego koloru.