Nowy projekt

Movie Maker – Tworzymy nowy projekt

Zdjęcia mamy skompletowane i umieszczone w jednym folderze. Następny etap to tworzenie i zapisywanie nowego projektu.
1. Uruchamiamy program Movie Maker.
Zazwyczaj klikamy na ikonkę programu lub w podobny sposób w zależności od wersji Windows jaką używamy.
2. Klikamy na zakładkę Plik (File).
3. Wybieramy Zapisz projekt jako
4. Zapisujemu projekt.
  1. Wybieramy folder Diaporama-2019.
  2. Wpisujemy nazwę projeku.
  3. Klikamy Zapisz.
Folder Diaporama-2019 utworzyliśmy w czasie przygotowania zdjęć. Wszystkie pliki zdjęciowe przeznaczone do naszej prezentacji znajdują się w tym folderze.
Plik programu Movie Maker ma rozszerzenie .wlmp. Nie jest to format końcowy przenaczony do pokazu slajdów. To wersja robocza, w ktorej program zapisuje dodawane zdjęcia, ich kolejność i pozostałe ustawienia.
Dobrym zwyczajem jest umieszczenie wszystkich plików związanych z jednym projektem w tym samym folderze. Znacznie nam to ułatwi i uprości pracę.
4. Wybieramy Współczynnik proporcji.
  1. Klikamy na zakładkę: Projekt
  2. Wybieramy proporcję 16:9 lub 4:3. Sugerujemy opcję 16:9.
  3. Zapisujemy projekt.
Wybierając format panoramiczny (16:9), bez względu na proporcje zdjęć przygotowanych do prezentacji, zobaczymy jak nasza diaporama będzie wyglądać na ekranie.

Następne kroki

Projekt został utworzony, zapisany i ustawiliśmy podstawowe opcje. Wszysto jest gotowe do importu (dodania) plików zdjęciowych.
1740