Podsumowanie

Movie Maker – Diaporama – Podsumowanie

Diaporama – Podsumowanie

Część uwag dotyczy VII Ogólnopolskiego Przeglądu Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK.
  • Wszystkie zdjęcia tworzące diaporamę powinny mieć te same proporcje.
  • Zdjęcia powinny być w tej samej orientacji: poziome lub pionowe.
  • Zdjęcia, pliki muzyczne, projekt wlmp oraz końcowy plik mp4, umieszczamy w tym samym folderze.
  • Staramy się ograniczyć animacje do prostych opcji.
  • Projekt powinien zawierać tytuł oraz napisy końcowe (twórca diaporamy, autor podkładu muzycznego).
  • Używamy tylko legalnych plików muzycznych.
  • Czas projekcji ustalamy tak aby nie przekroczyć limitu 3 minut.
  • Zapisujemy diaporamę w formacie panoramicznym (16:9), bez względu na proporcje zdjęć przygotowanych do prezentacji
  • Projektor multimedialny używany do prezentacji diaporamy, wyświetla obraz w rozdzielczości 1920×1980 w formacie panoramicznym 16:9.