Instrukcje dla autorów

Rozmiary zdjęć
 • Minimalne poziome.  Szerokość 1350 pikseli. Wysokość dowolna.
 • Minimalne pionowe. Wysokość 900 pikseli. Szerokość dowolna.
Akceptujemy zdjęcia o każdych większych rozmiarach. Oryginały mile widziane (najlepsza jakość).  
Nazwy plików
 • Nazwa miejscowości w której znajduje się obiekt.
 • Nazwa najbliższej miejscowości jeżeli obiekt nie leży na terenie żadnej miejscowości.
 • Przykład: Pionki.jpg, Pionki-2.jpg, Pionki-3.jpg, itp.
 
Lokalizacja i innne informacje o obiektach
 • Nazwa miejscowości.
 • Nazwa gminy.
 • Prosimy nie podawać nazwy województwa i powiatu. Te informacje umieszczamy w e-mail Temat.
 • Dodatkowe informacje które mogą pomóc w umiejscowieniu obiektu na mapie.
 • Data budowy lub inne dodatkowe informacje.
Nazwa miejscowości jest wymagana. Pozostałe informacje mile widziane.  
Przesyłanie plików
 • E-mail lub przy większej ilości FTP.
 • Prosimy o grupowanie i wysyłanie plików powiatami.
 • Prosimy załączyć informacje o lokalizacji obiektów.
 
Wysyłanie zdjęć pocztą e-mail
 • E-mail powinien zawierać zdjęcia tylko z jednego powiat lub województwa jeżeli nie znamy nazwy powiatu.
 • Przy dużej ilości zdjęć z jednego terenu dzielimy je na kilka e-maili.
 • Temat e-mail: nazwa  województwa i powiatu. Przykład: warszawskie – ciechanowski
 • Pliki wysyłamy jako załączniki.
 • Nazwa pliku: nazwa miejscowości (pionki-1.jpg, pionki-2.jpg, itp.).
 • Pliki mogą być spakowane (skompresowane) i wysłane jako jeden załącznik  .
 • Informacje o obiektach podajemy w treści wiadomości lub jako osobny załącznik.
 • Jeżeli informacje umieszczamy w załączniku, przesyłamy tylko jeden załącznik.
Imię i nazwisko autora
Zdjęcia umieszczone w galerii są podpisane imieniem i nazwiskiem autora lub dowolnie wybranym pseudonimem. Prosimy podać jaki tekst użyć jako podpis.  
Dodawanie oraz wymiana zdjęć
Fotografie należą do autora. Może on dokonać takich zmian jakie uważa za konieczne.