Cerkwica, gmina Karnice. rota Matki Bożej Fatimskiej.
Foto: Jerzy Jankowski.
p229