Cerkwica, gmina Karnice. Betonowy Krzyż wraz z Tablicami X Przykazań, w pobliżu kościoła.
Foto: Jerzy Jankowski.
p229