Poznań. Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.
Foto: Tadeusz Rzepka.