Przydrożna kamienna kapliczka słupowa. Stary Sącz, powiat nowosądecki.
Stary Sącz. Przydrożna kamienna kapliczka słupowa.
Foto: Wojciech Stanczak.