Ruda Śląska. Kapliczka "Piekarok", ul. Potokowa 3.Piekarok to śląska nazwa budynku, mieszczącego piec chlebowy. W latach 2002-2003, wyremontowany i przebudowany na kapliczkę.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.