Figura Jezusa przy kościele pw. św. Brata Alberta, ulica Zegadłowicza. Szczeci, Głębokie, Szczecin.
Szczeci, Głębokie. Figura Jezusa przy kościele pw. św. Brata Alberta, ulica Zegadłowicza.
Foto: Jerzy Jankowski.
p229