Częstochowa. Figura św. Nepomucena z XIX w. przy Rynku Wieluńskim.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.