Leszno. Grota z figurą Matki Boskiej przy Bazylice Mniejszej.
Foto: Tadeusz Rzepka.