Kołobrzeg. Przydrożny krzyż drewniany.
Foto: Jerzy Jankowski.
p229