Kapliczka na ścianie budynku. Zabrze, Zabrze.
Zabrze. Kapliczka na ścianie budynku.
Foto: Piotr Brzezina.
p229