Przydrożna kamienna kapliczka słupowa z wnękami. Ruda Śląska, Wirek, Ruda Śląska.
Ruda Śląska, Wirek. Przydrożna kamienna kapliczka słupowa z wnękami.
Foto: Piotr Brzezina.
p229