Świebodzin. Figura św. Józefa w fasadzie dawnego szpitala sióstr boromeuszek.
Foto: Zbigniew Filip.