Kapliczka przydrożna. Trękus, gmina Purda, powiat olsztyński.
Trękus, gmina Purda. Kapliczka przydrożna.
Foto: Marian Dąbkowski.