Przydrożny krzyż z kapliczką przy ulicy Szkolnej 1. Marki, powiat wołomiński.
Marki. Przydrożny krzyż z kapliczką przy ulicy Szkolnej 1.
Foto: Zbigniew Filip.