Figura Chrystusaprzykościele ewangelicko-augsburskim. Bydgoszcz, Bydgoszcz.
Bydgoszcz. Figura Chrystusaprzykościele ewangelicko-augsburskim.
Foto: Zbigniew Filip.