Żagań. Krzyż na dziedzińcu klasztoru augustianów.
Foto: Zbigniew Filip.