Kamienny krzyż przy kościele św. Michała Archanioła. Chróścina, gmina Góra.
Chróścina, gmina Góra. Kamienny krzyż przy kościele św. Michała Archanioła.
Foto: Zbigniew Filip.
p229