Kapliczka Chrystusa przy kościele św. Michała Archanioła. Chróścina, gmina Góra.
Chróścina, gmina Góra. Kapliczka Chrystusa przy kościele św. Michała Archanioła.
Foto: Zbigniew Filip.
p229