Przydrożna figura św. Jana Nepomucena. Chróścina, gmina Góra.
Chróścina, gmina Góra. Figura św. Jana Nepomucena.
Foto: Zbigniew Filip.
p229