Krzyż przy dawnym kościele ewangelickim, obecnie katolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Karpacz.
Karpacz. Krzyż przy dawnym kościele ewangelickim, obecnie katolickim pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Foto: Zbigniew Filip.