Krzyż przy kościele św. Marcina. Odolanów, powiat ostrowski.
Odolanów. Krzyż przy kościele św. Marcina.
Foto: Zbigniew Filip.
p229