Kapliczka Chrystusa Frasobliwego na cmentarzu przy kościele św. Barbary. Odolanów, powiat ostrowski.
Odolanów. Kapliczka Chrystusa Frasobliwego na cmentarzu przy kościele św. Barbary.
Foto: Zbigniew Filip.
p229