Kapliczka niszowa Matki Boskiej w fasadzie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Łomnica, gmina Mysłakowice.
Łomnica, gmina Mysłakowice. Kapliczka niszowa Matki Boskiej w fasadzie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Foto: Zbigniew Filip.
p229