Krzyż z Jezusem z 1747 roku przy kościele pw.św.Marcina. Jawor.
Jawor. Krzyż z Jezusem z 1747 roku przy kościele pw.św.Marcina.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229