Kapliczka nad wejściem do budynku, Męcinka 72.
Męcinka. Kapliczka nad wejściem do budynku, Męcinka 72.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229