Krzyż,zbeszczeszczony w Wigilię Bożego Narodzenia 2010 roku. Wandale spiłowali zabytkowy krzyż, a figurę Jezusa oblali farbą. Żory, Żory.
Żory. Krzyż,zbeszczeszczony w Wigilię Bożego Narodzenia 2010 roku. Wandale spiłowali zabytkowy krzyż, a figurę Jezusa oblali farbą.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229