Żarnowska, gmina Wicko. Krzyż przydrożny.
Foto: Tomasz Górny.