Częstochowa. Figura św. Nepomucena z XIX ulokowanajest na południowej pierzei Rynku Wieluńskiego przy ulicy Klasztornej.
Foto: Gabriela Kalinowska-Czakon.
p229