Mysłowice, Piasek. Figura św. Jana Nepomucena.
Foto: Piotr Brzezina.
p229