Kapliczka przydrożna. Sękowa, powiat gorlicki.
Sękowa. Kapliczka przydrożna.
Foto: Piotr Brzezina.