Przydrożny krzyż metalowy dziękczynny z 1920 r. Fundator Stefan Ziaja. Staniszcze Wielkie, gmina Kolonowskie, powiat strzelecki.
Staniszcze Wielkie, gmina Kolonowskie. Przydrożny krzyż metalowy dziękczynny z 1920 r. Fundator Stefan Ziaja.
Foto: Piotr Brzezina.