Kamienny krzyż, w formie kapliczki, przy kościele św. Mikołaja. Wiązów, powiat strzeliński.
11695. Wiązów.