11298. Grabarka, gmina Milejczyce. 
11299. Kudlicze, gmina Mielnik. 
11300. Mielnik. 
11301. Osłowo, gmina Mielnik. 
11302. Święta Góra Grabarka, gmina Milejczyce. 
11303. Szumiłówka, gmina Nurzec-Stacja.