Krzyż - Boża Męka z 1811 r., ul. Krakowska 61. Bieruń, gminy Bojszowy, powiat bieruńsko-lędziński.
11713. Bieruń, gminy Bojszowy. 
Krzyż - Boża Męka z 1807 r. , ul. Gaikowa. Bojszowy, powiat bieruńsko-lędziński.
11714. Bojszowy.