Kapliczka z roku 1864 wystawiona ku czci Powstańców Styczniowych. Kwaśniów Górny, gmina Klucze, powiat olkuski.
6259. Kwaśniów Górny, gmina Klucze.