Przydrożny krzyż z kapliczką przy ulicy Szkolnej 1. Marki, powiat wołomiński.
6582. Marki. 
Przydrożny krzyż z kapliczką przy ulicy Szkolnej 12. Marki, powiat wołomiński.
6583. Marki. 
Przydrożna kapliczka przed domem przy ulicy Szkolnej 13. Marki, powiat wołomiński.
6584. Marki. 
Przydrożny krzyż karawaka przy Al. Piłsudskiego 55. Marki, powiat wołomiński.
6585. Marki. 
Przydrożna kapliczka przy Al. Piłsudskiego, róg Bandurskiego Marki, powiat wołomiński.
6586. Marki. 
Figura Matki Boskiej przy kościele św. Izydora. Marki, powiat wołomiński.
6587. Marki. 
Przydrożny krzyż wieńczący dawniej wieżę kościoła zniszczoną przez Niemców w 1944 r. Marki, powiat wołomiński.
6588. Marki. 
Przydrożny krzyż przy ul. Bandurskiego, róg Okólnej. Marki, powiat wołomiński.
6604. Marki. 
Przydrożny krzyż z kapliczką przy ulicy Bandurskiego. Marki, powiat wołomiński.
6605. Marki. 
Figura Matki Boskiej w fasadzie kościoła ufundowana przez fabrykę w Pustelniku. Marki, powiat wołomiński.
6606. Marki. 
Przydrożny krzyż i głazy upamiętniające Katyń 1940 i Smoleńsk 2010 r. Marki, powiat wołomiński.
6607. Marki.