Jakie obiekty publikujemy

Publikujemy:

 • Kapliczki przydrożne
 • Krzyże przydrożne
 • Figury św. Floriana (często spotykane obok remiz strażackich).
 • Figury św. Nepomucena.
 • Krzyże pokutne.
 • Kapliczki umieszczone na szcztach budynków tzw. Gable.
 • Groty z figurami świętych.
 • Inne obiekty małej sztuki sakralnej: Kategorie Kapliczek i Krzyży Przydrożnych.

Jakich obiektów nie publikujemy

 • Krzyże misyjne znajdujące się przy kościołach,
 • Figury święte, płaskorzeźby lub krzyże umieszczone na budynkach kościelnych.
 • Figury święte oraz inne elementy spełniające rolę ozdób architektonicznych.
 • Wolnostojące pomniki, kolumny oraz podobne objekty przedstawjające święte postacie a nie będące przedmiotem kultu.
 • Kaplice cmentarne.