Rozmiary zdjęć

  • Poziome. Minimalna szerokość 1350 pikseli. Wysokość dowolna.
  • Pionowe. Minimalna wysokość 900 pikseli. Szerokość dowolna.

Zdjęcia można nadsyłać w większych rozmiarach.

Jeżeli jest to możliwe prosimy przysyłać orginalne pliki.

Dostarczony materiał podlega obróbce polegającej na tworzeniu zdjęć o kilku rozmiarach. Efekt końcowy w dużym stopniu zależy od jakości dostarczonych zdjęć. Najlesze efekty uzyskujemy używająć originalnych, nie skompresowanych plików.