Czas wyświetlania

Movie Maker – Czas wyświetlania.

Ustawiamy jak długo kazde zdjęcie bedzie prezentowane na ekranie. Możemy wybrać ten sam czas dla wszyskich zdjęć lub różny dla indywidualnych slajdów.
Aby zaznaczyć grupę sąsiadujących zdjęć, kliknij na pierwsze, a później przytrzymaj klawisz SHIFT i kliknij na ostatnie.

Ustawianie czasu wyświetlania

  1. Klikamy na zakłatkę Edycja.
  2. Zaznaczamy zdjęcia.
  3. Idziemy do Czas wyświetlania.
  4. Rozwijamy listę, wybieramy czas.
  5. Sprawdzamy jak długo będzie trwała przentacja.
  6. W miarę potrzeby, zmieniamy czas trwania prezentacji.
  7. Klikamy zapisz projekt.
Zmieniając czas wyświetlania individualnych slajdów, wydłużamy lub skaracamy czs trwania diaporamy.