Movie Maker

Movie Maker – Instrukcje

Czas trwania wideo odnosi się do czasu wyświetlania całego klipu. Jeśli chcesz to zmienić, musisz najpierw kliknąć zakładkę Edycja pod Narzędziami wideo . Tutaj możesz określić czas trwania całego klipu tytułowego.
Po dodaniu klatki napisu, program przejdzie do karty Formatowanie na wstążce.
Napis zostanie dodany na końcu naszej diaporamy. Będzie również widoczny w oknie podglądu. Klikamy na napis i zmieniamy domyślny tekst na nasz własny.
Dodawanie napisów.
Staff List Search extends the functionality of Staff List Pro by increasing the number of search fields and adding advanced search and filtering options.
folder roboczy
Sugerujemy aby po każdych, nawet drobnych zmianach ponownie zapisywać project.
Staff List Pro has build in some basic menus and filters.
  • A-Z menu.
  • Categories menu.
  • Multi Filter (categories and AZ).
To extend search and filtering capabilities you can purchase and install our plugin extension Staff List Search. Now you can have up to six filters including custom dropdown and text search box. Live Previews.
Staff List Search won’t work in a standalone mode. The Staff List Pro have to be installed and activated.
Staff List Search is not compatible with the free version of Staff List plugin.
Categories, AZ and Text Search.
Categories and Multi Field Text Search.
Custom dropdown.
Zdjęcia dodajemy poprzez przeciąganie

Następne kroki

Projekt został utworzony, zapisany i ustawiliśmy podstawowe opcje. Wszysto jest gotowe do importowania plików zdjęciowych.
Wyszukiwanie w Eksploratorze plików: otwórz Eksploratora plików Otworzy się okno systemowe, w którym wyszukujemy katalog z klipami wideo lub zdjęciami, które chcemy wczytać do edytora. Eksplorator plików – aplikacja będąca menedżerem plików, stosowana w systemach operacyjnych Microsoft Windows począwszy od wersji Windows 95. Zarządzanie systemem plików ma w niej silne ukierunkowanie na obsługę myszy i wykorzystanie metody „przeciągnij i upuść” (ang. drag and drop).

==========================================================================

Zapisujemy gotowy projekt: w zakładce menu Plik -> Zapisz projekt jako Zostanie zapisany projekt w formacie MSWMM do ewentualnej późniejszej edycji, jednak nie jest to wynik koocowy, czyli prezentacja filmowa, którą możemy przesład lub opublikowad w Internecie. Do poprawnego wyświetlenia projekt wciąż potrzebuje kolekcji wstawionych multimediów w załączeniu. Wybieramy teraz Publikuj do -> Ten komputer i tak otrzymujemy film w formacie wmv.